Breng die rozen naar Sandra

Sandra is onze spiderwoman. Als absolute winnaar durft ze elke uitdaging aan, ook de stormschade aan ons kruiwagenfontein herstellen. Als een echte primaat klautert ze op de stelling, waarbij ze waterhozen ontduikt, met gevaar voor eigen leven.

Check Sandra op haar tocht naar boven, en stuur haar rozen. Ze heeft het verdiend.