Thema

Voor STORMLoop 22 kiezen we WATER als centraal thema.

Het grondwaterniveau, stijgende zeespiegels, droogte, bodemontharding,… Water is zowel een universeel, historisch als actueel thema.

Voor Herentals in het bijzonder is water een nabij thema: liggend aan het Kempisch en AlbertKanaal, met de kleine Nete die door het centrum loopt en de oude vaart die er liep, het themacentrum Hidrodoe, de jachthaven, recente meanderwerken aan de Nete, enz. Het is een onderwerp dat nooit helemaal weg is.

Het is onze intentie om het hoofdparcours van STORMLoop over de Nete te laten lopen en langs de vijvers in en nabij het centrum. We willen kunst met, op en in het water tonen, onze watertoren (in bespreking), bruggen, oevers… betrekken.

Het STORMLoop thema WATER zal ruim op tijd kenbaar gemaakt worden aan het publiek zodat de participanten hiermee aan de slag kunnen. We zijn zeer benieuwd tot welke ideeën, creaties in invalshoeken dit zal leiden ons in 2022 zal onderdompelen!